Fliken distributionslistor används för att koppla distributionslistor till inkorgar och därmed avgöra exakt vilka distributionslistor som skall finnas tillgängliga för att välja mottagare från. För mer information om distributionslistor se kapitlet Distributionslistor. Den mall som skall användas vid notifiering till en handläggare när en ny uppgift skapas på ett ärende. Rullgardinsmenyn fliknamn används för att välja den flik som skall läggas till för ärenden i med den aktuella ärendetypen. Redan valda flikar kommer inte att vara möjliga att välja (eftersom dessa redan är tillagda) och enbart flikar som är ämnade för ärendehantering kommer att vara möjliga att välja mellan. Den mall som skall användas vid notifiering till en handläggare när ett nytt kundsvar inkommer på ett ärende.

Windows 10 gratis uppdatering

För länge sedan behövde programmerare ett sätt att veta om en dator hade uppgraderats till Windows XP eller om den fortfarande använde Windows 95 eller 98. I vilket fall som helst vore resultatet kaotiskt och oförutsägbart. Det fungerar så bra att vi använder det som felsökning kernel32.dll gratis nedladdning. Om problemet försvinner var det gamla Windows som var problemet.

När Kommer Jag Att Kunna Uppgradera Till Windows 11 På Min Enhet Med Windows 10?

Men viktigast av allt är de säkerhetsuppdateringar som också ingår i den senaste versionen som skyddar användare från nya virus och hot. Användare som använder äldre versioner får inte samma skydd. Värt att ha i åtanke är dock att det i dagsläget inte finns några garantier för att alla användare skulle kunna uppgradera utan problem. Skulle det inte fungera är det möjligt att gå tillbaka till ett tidigare operativsystem efter en uppgradering till Windows 10. Windows 10 fick funktionsuppdateringar två gånger per år i stället för efter två eller tre år som i tidigare versioner. Uppdateringarna lade till nya funktioner till operativsystemet och orsakade ibland större förändringar. Windows Hello är en ny inloggningstjänst som bygger på att du har en IR-kamera i datorn som känner igen dig och loggar in dig med rätt konto direkt när du slår dig ner framför datorn.

Som sagt, detta blev en kort sammanfattning av lite trevliga nyheter i Windows 10. Alla mina datorer är nu registrerade och nu är det bara att vänta till den 29 juli innan uppdateringen kommer. En trevlig nyhet är multipla skrivbord vilket gör att man kan gruppera sina program och inte visa allt på en gång. Man klickar bara upp aktivitetshanteraren (den lilla ikonen med rutorna till höger om sökfältet) och klickar sedan på “New desktop” nere till höger på skrivbordet. Uppgraderingen förbereds och vi vill uppmärksamma att detta kan ta en rätt så lång stund. Förberedelsen kan visa på 100% en lång stund innan den fortsätter med att starta om datorn och genomföra installationen. Det är därför viktigt att du inte avbryter eller startar om datorn.

När du ombeds att starta om datorn väljer du Starta om nu eller väntar på att Windows startas om automatiskt. När Windows startats om följer du eventuella anvisningar på skärmen och loggar sedan in på Windows 8.1. Den som vill komma igång redan nu med Windows 11, behöver ladda hem betaversionen som finns tillgänglig som en ISO-fil. Med en ISO-fil körs dock operativsystemet direkt från filen och installeras alltså inte på din dator.

7 Register

En befintlig dator som fungerar, är tveksam om man skall uppgradera, men man har ju 1 år på sig att bestämma sig. Jag skulle tro att samma problem kommer att uppstå även vid uppdatering från Win 7 till 10. Det innebär att risken finns att viss kringutrustning måste nyanskaffas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *